Wyposażenie zajezdni
Systemy do utrzymania taboru szynowego

Poznaj nasze systemy i urządzenia umożliwiające efektywniejszą obsługę codzienną taboru szynowego.
Oferujemy produkty standardowe i rozwiązania specjalne.

Sztywna sieć trakcyjna
Bezpieczniejsza i efektywniejsza obsługa taboru

Bezpieczna organizacja pracy i minimalizacja czasu przeznaczonego na manewry
to jedna z największych zalet przestawnej sztywnej sieci trakcyjnej na hali obsługowej.

Infrastruktura
Budowa i utrzymanie sieci trakcyjnej

Dostarczamy pojazdy i urządzenia do budowy
i utrzymania sieci trakcyjnej oraz prac torowych.

Pojazdy szynowo-drogowe
Pojazdy manewrowe i specjalne

Dostarczamy pojazdy dwudrogowe przeznaczone do prac manewrowych,
budowlanych i utrzymaniowych w zakresie infrastruktury szynowej.

Wyposażenie zajezdni
Systemy do utrzymania taboru szynowego

Poznaj nasze systemy i urządzenia umożliwiające efektywniejszą obsługę codzienną taboru szynowego.
Oferujemy produkty standardowe i rozwiązania specjalne.

Sztywna sieć trakcyjna
Bezpieczniejsza i efektywniejsza obsługa taboru

Bezpieczna organizacja pracy i minimalizacja czasu przeznaczonego na manewry
to jedna z największych zalet przestawnej sztywnej sieci trakcyjnej na hali obsługowej.

Infrastruktura
Budowa i utrzymanie sieci trakcyjnej

Dostarczamy pojazdy i urządzenia do budowy
i utrzymania sieci trakcyjnej oraz prac torowych.

Pojazdy szynowo-drogowe
Pojazdy manewrowe i specjalne

Dostarczamy pojazdy dwudrogowe przeznaczone do prac manewrowych,
budowlanych i utrzymaniowych w zakresie infrastruktury szynowej.

Sieć sztywna trakcyjna

Klasycznie stosowana para przewodu jezdnego i liny nośnej może zostać zastąpiona profilem aluminiowym i umieszczonym w nim przewodem jezdnym. Usztywniona konstrukcja sieci ułatwia stosowanie jej w miejscach ograniczonych dostępem i skrajnią. Instalacja sieci na ruchomych ramionach pozwala na odsuwanie jej w bok lub do góry. Wykonując sieć sztywną w wersji ruchomej, praca staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza. Sieć sztywna wymaga przy współpracy z typowymi pantografami pojazdów szynowych znacznie mniejszej wysokości konstrukcji instalacji przez co znajduje zastosowanie w tunelach i na mostach.

Zaplecze techniczne

 • Bezpieczny i wygodny dla obsługi dostęp do dachu pojazdu oraz możliwość pracy suwnic i żurawi w pełnym zakresie (możliwe odsunięcie sieci na bok)
 • Możliwość użycia podnośników na torze wyposażonym w odsuwaną sieć sztywną
 • Interlocking z wyposażeniem zajezdni

Tunel, most

 • Mniejsza wysokość podwieszenia, co wpływa na redukcję kosztów przez zmniejszenie wysokości tunelu
 • Brak systemu naciągu sieci upraszczający proces projektowy i wykonawczy
 • Prostsze i szybsze utrzymanie planowe sieci i naprawy awaryjne (głównie ze względu na brak naciągu)

Dworzec, stacja

 • Mniejsze oddziaływanie na strukturę budynku (brak konieczności naciągu sieci)
 • Aspekty estetyczne
 • Szybki czas naprawy i niższe koszty utrzymania
 • Niższe koszty utrzymania i krótsze czas naprawy.
 • Zwarta konstrukcja, niewymagająca dużej przestrzeni
 • Umożliwienie bezpiecznego dostępu do dachu pojazdu szynowego po odsunięciu sieci. Swobodna praca żurawi, wciągników, suwnic i podnośników
 • Możliwość redukcji wysokości hali obsługowej lub tunelu na etapie budowy nowej inwestycji – niezbędny odstęp pomiędzy siecią a dachem/sufitem to jedynie 300 mm – redukcja kosztów inwestycji
 • Wyższa obciążalność prądową i wytrzymałość zwarciowa w odniesieniu do sieci klasycznej
 • Większe dopuszczalne zużycie przewodu jezdnego, przy bezpieczeństwie braku styku pantografu i części aluminiowej sieci sztywnej
 • Przekrój równoważny Cu nawet kilkanaście razy większy niż w sieci konwencjonalnej
 • Możliwe ograniczenie ilości dodatkowych źródeł zasilania
 • Uproszczenie konstrukcji i ograniczenie ilości elementów montażowych

Pojazdy kolejowe i szynowo-drogowe

Seria FS i FSC

Szynowo-drogowe koparki kołowe i gąsienicowe produkowane są w odpowiedzi na specyficzne potrzeby rynku kolejowego. Te wyspecjalizowane pojazdy, zaprojektowane i dostarczane wyłącznie na rynek kolejowy, zwiększą możliwości operacyjne i pozwolą na efektywniejsze wykonywanie prac torowych i zadań towarzyszących.

Wyposażenie

Pojazdy Manewrowe

Pojazdy Manewrowe

Dostarczamy szynowo-drogowe i
szynowe pojazdy manewrowe
przeznaczone do obsługi bocznic i
zapleczy obsługowych. Oferujemy
pojazdy o uciągu od 100t do 4000t, z
różnymi systemami napędowymi,
zależnie od przeznaczenia.
Prosimy o kontakt w celu otrzymania
szczegółowego kwestionariusza,
pozwalającego na dobór najlepszych
spośród wielu oferowanych przez nas
rozwiązań.

Wyposażenie

Dystrybucja piasku

Dystrybucja piasku

Projektowane i budowane przez Corail
instalacje stacjonarne przeznaczone są
dla zapleczy technicznych wykonującym
codzienną obsługę taboru szynowego.
Uzupełnianie piasku odbywa się z
centralnego silosu za pomocą jedno lub
dwustronnych dystrybutorów piasku.
System charakteryzuje się łatwością
obsługi i znacznym przyspieszeniem
pracy, a dzięki układowi odciągu pyłu
zapewnia pracę zgodną z wymogami
BHP.
Silos tankowany jest za pomocą
autocystern, zmniejszając koszt
surowca nawet o połowę. W pełni
automatyczny przesył prowadzony jest
przy bardzo niskiej prędkości, a
kontrolowany jest poprzez ilość
podawanego powietrza. Pozwala to na
zachowanie wielkości ziaren,
zapobieganie nadmiernej emisji pyłu
oraz maksymalizację trwałości systemu.

Wyposażenie

Odfekalnianie i wodowanie

Odfekalnianie i wodowanie

Stacjonarny system odfekalniania i
wodowania taboru kolejowego powstał
w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy.
Pozwala na higieniczną i efektywną
obsługę toalet w obiegu zamkniętym.

System stacjonarny jest niezbędny w
zapleczach wykonujących całodobową
obsługę taboru szynowego. Eliminuje on
problemy związane z eksploatacją
urządzeń mobilnych takie jak dojazd do
pociągu w trudnych miejscach,
konieczność częstego opróżniania
zbiornika i powrotu na stanowisko czy
pracy w warunkach temperatur
ujemnych.
Zewnętrzna instalacja CET składa się z
masztów z przyłączem kanalizacyjnym i
wodnym oraz centralnej pompowni
kierującej nieczystości do kanalizacji.
Instalacja może zostać wyposażona w
przyłącze elektryczne, oświetlenie i
ogrzewanie.

System budowany jest jako zewnętrzny i
całoroczny, pozostający w ciągłej
gotowości do pracy.

Wyposażenie

Anti-icing

Anti-icing

Wykonujemy instalacje zabezpieczające
przed oblodzeniem pojazdów
szynowych, w szczególności wózków i
elementów podwozia. Odbywa się to
podczas przejazdu przez stanowisko i
natrysku preparatu
przeciwoblodzeniowego,
przeznaczonego do wyłącznego użytku
w zastosowaniach kolejowych. Płyn
pozostaje w obiegu zamkniętym i jego
nadmiar trafia z powrotem do systemu.
Skuteczność potwierdza wielu
zadowolonych przewoźników m.in.
Koleje Mazowieckie , PKP Intercity oraz
Deutsche Bahn, SNCF, Koleje
Holenderskie i Koleje Szwedzkie.

Wyposażenie

Instalacje wodne

Myjnie

- Tramwajowe, kolejowe​
- portalowe i półportalowe
- stacjonarne i przejazdowe
- woda w obiegu zamkniętym

Badanie szczelności

- Testy szczelności na potrzeby
produkcji i modernizacji taboru
szynowego​
- Automatyczne i stacjonarne​
- woda w obiegu zamkniętym

Pozostałe

- Mycie wózków kolejowych
- Mycie części kolejowych
- Mycie cystern kolejowych
- Systemy oczyszczania

Nasi Klienci

Astaldi
Tramwaje Szczecińskie

Kontakt

Adres:

ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

Administracja:

Telefon: +48 728 658 000
Email:

Sprzedaż:

Telefon: +48 693 118 111
Email:

Serwis:

Email: